2007-11-23

Vetenskapen ska ge oss rätt.

Det som slår mig med artikeln på SvD.se om Sture Johansson och Ambres är hur många som reagerat och kommenterat den. Det märks att det är ett hett ämne. Sanningen är alltid relativ. I mina ögon skulle det lika väl kunna vara en bluff som en sanning, för det är ingen tvekan att det kan vara korrekt då vi är en del av något större, något som snart kommer visas av vetenskapen. Å andra sidan finns det gott om bluffmakar i världen.

Det görs allt mer forskning som pekar på en högre dimension, samtidigt som skeptiker får allt svårare att bevisa motsatsen då deras belägg står sig ganska slätt i jämförelse. Det som slår mig mest är hur så många människor uttalar sig om detta utan att egentligen veta eller brytt sig om att sätta sig in i vetenskaplig fakta. Fast det toppas av s k vetenskapsmän som gör samma skeptiska uttalanden på mycket lösa och ovetenskapliga grunder. Jag tänker bl a på Dan Larhammar på Uppsala Universitet och hans ansträngningar med "Neuroteologi - människans benägenhet att tro på övernaturliga krafter" där han drar slutsatser om övernaturligt som fenomen i hjärnan utan vetenskapliga belägg. En del fakta som han pekar på är "motbevisade", som t ex det om OBE, och andra är direkt ovetenskapliga, som att andlighet skulle bero på serotoninsystemet när det lika väl kan vara tvärtom. Flera Nobelpristagare och många andra vetenskapsmän gör bedömningen att det finns, eller är troligt att det finns, andra dimensioner och nivåer av intelligens/information än det vi ser med våra fem sinnen.

Senaste idag såg jag detta på hd.se. Ta en titt ni skeptiker. Sedan kan ni ju avfärda det på samma lösa grunder som vanligt.

5 comments:

GS said...

De "högre dimensioner" som vetenskapsmännen talar om har ingenting med "andlighet" att göra. Det rör sig i stället om rent fysikaliska eller temporala förlängningar av vår egen rymdtid. Dessa är ofta vanligt förekommande vid kvantfysikaliska beräkningar, eftersom dessa kräver ett stort antal matematiska dimensioner för att på ett korrrekt sätt kunna förstås. Det finns inget "andligt" i några av dessa dimensioner, ej heller någon plats för en "gud" eller "magi".

Jag tror att begreppet Du är ute efter (men kapitalt har misslyckats med att förstå) är "alternativa universa". Detta är också en term som kommer från kvantfysiken, men som på intet sätt där heller har att göra med "andar" eller "andlighet". Snarare är det så att man brukar tala om att det finns ett oändligt antal variationer av Jorden, beroende på det myller av möjligheter som uppstår på en kvantfysikalisk nivå. Den här teorin har många motståndare, främst från "traditionellt" håll, från de mest envisa anhängarna av Einsteins teorier - vilka ofta hävdar att tiden är fyrdimensionell och statisk och således ej har någon plats för den sk. "många världar-hypotesen".

INGEN av dessa teorier, eller för den delen NÅGRA teorier framkastade av seriösa vetenskapsmän, låtsas dock om som att varken matematiska dimensioner eller kvantfysikaliska "alternativa världar" skulle ha något med andar eller andlighet att göra. Zero. Zip. Ingenting alls. Det här är enbart någonting som Du själv har tillskrivit dessa teorier. Och det är väldigt, VÄLDIGT uppenbart att Du gjort detta utan att ens ta Dig tid till att läsa eller ens förstå teorierna alls.

Någon skrev tidigare på den här bloggen att de "aldrig hade sett så mycket koncentrerad bullshit" någonstans tidigare. Jag är väldigt starkt manad att hålla med. Personer som Du borde helt förbjudas från att ens använda ordet "vetenskap". Det är 100% uppenbart från Dina idiotiska inlägg på den här bloggen att Du inte ens har den bittersta aning om vad det betyder.

Pål Bergström said...

re gs

Att andlighet inte skulle vara samma sak som "högre dimensioner" kan du inte bevisa, inte heller någon fysiker eller någon annan. Jag menar att det finns mycket som talar för att det skulle kunna vara så. Många vetenskapsmän är inne på samma spår. En sådan är David Bohm. En annan är Brian Josephson. Jag tror du misstolkat begreppet vetenskap. Många drar slutsatser, även du, utan att veta eller ens sätta dig in i den forskning som bedrivs. Det är detta jag kritiserar och är så förbluffade över. Hur kan man förespråka vetenskap när man i samma stund frångår dess grundprincip av öppenhet och objektivitet? Hur kan man ifrågasätta den forskning som t ex bedrivs inom parapsykologi vid t ex Lunds Universitet utan att veta ett skvatt av vad den innebär? Undra vem som borde förbjudas använda ordet "vetenskap".

Josef Boberg said...

GooodKvällst,

Apropå bullshit så visar den här videon om religioner - under sina första ca 10 minuter - att sedvaliga religioner är just bullshit, faktiskt... KLICKLÄNK

Ifall Du ändå inte köper det resonemanget - så gå då in på min HEMSIDA - och sök på ordet BIBELBOK i din webbläsares sökfunktion.

Ifall Du fortfarande är tveksam - så kolla då på samma sida under rubriken "Den humanDementa/Autistiska = den dominerat intellektuella = den mentala och fysiska Maktens GrundPrincip = Splittra UnderSåtarna sinsemellan i Din FårSkock !" - i förordet till sidan.

Jag kollade på programmet ifråga på STV2. Den som kan få det till att snickaren Sture "skådespelar" Ambres - vet förmodligen absolut noll om skådespeleri, faktiskt...

Det SuperIntelligenta ElektroMagnetiska Plasma - som Wi alla är komna ur = skapade ur och av - och bokstavligt talat vilar uti - har absolut NOLL med religioner eller "new age -rörelsen"att göra - i mitt mer än 66-årade perspektiv sett i vart fall.

Ett Ambres-liknande sätt för Plasmat att hjälpa oss = påminna oss om att bli vaket MEDVETNA om vad Wi alla är födda som finns HÄR.

Mohandas Karamchand Gandhi lär hasagt på sin tid i Indien: "First they ignore you, then they laugh at you, then they attack you, then...you win" - slut citat.

Kan nu bara hoppas på att både Ambres- och Rah-mediet känner till det här. Men det är jag personligen mer eller mindre helt säker på att dom båda är mer eller mindre fullt ut medvetna om, faktiskt...

Ha det... :-)
vännen Josef

BT said...

Det som skulle kunna överbrygga hela debatten och lyfta den till en fullt godkänd diskussionsnivå, det skulle vara om skeptiker som accepterar möjligheten att det finns något mer än det vi kan se (kalla det "alternativa universa", "dimensioner" eller något kvantfysiskt begrepp) skulle kunna kalla denna osynliga och obegripliga vad-det-än-är för Gud - SAMTIDIGT som kristna kunde acceptera att Bibeln omöjligt kan vara Guds ord utan bara är en samling berättelser som reviderats och justerats många gånger under tidens gång, MEN som bottnar i en andlighet som härstammar ifrån en Gud som man accepterar kan finnas inom skeptikernas utrymme.

Det lär aldrig hända. Men oj så fantastisk världen kunde vara om den öppensinnigheten regerade...

Josef Boberg said...

GooodDag Bt,

Dina uttryckta meningar: "Det lär aldrig hända. Men oj så fantastisk världen kunde vara om den öppensinnigheten regerade..." - slut citat.

Gud är ett omöjligt ord - därför att det är så besudlat. Apropå "oj så fantastisk världen kunde vara" - så inte bara kunde den vara det - utan den ÄR faktiskt fantastisk KLICKLÄNK - och VARENDA dag !

Ha det...
vännen Josef