2008-12-18

Utred 9/11 först

Mycket talar för att USA var inblandat vilket sätter debatten om säkerhetspolitik, försvarets framtid och för eller emot NATO för svenskt vidkommande i ett nytt ljus.

SvD