2007-12-23

Problemet är Bush.

Att Sverige arbetar närmare NATO ser jag inte som något egentligt problem. Det är en naturlig utveckling, så länge det är i fredens syften. Jag ser inte heller något problem att västvärlden sätter press på länder som förtrycker människors frihet. Frågan borde istället handla om vem som styr i USA och vilken roll det då spelar på NATOs verksamhet. Tyvärr finns det stora frågetecken kring president Bush och hans medarbetare. Mycket talar för att "attacken" den 11 september inte är vad den framstått som utan istället är iscensatt av andra. Och tyvärr pekar mycket mot Bush själv. Frågan växer hela tiden i USA och jag har svårt att se att detta inte kommer få konsekvenser. Jag tror Bush kommer framstå som historiens sämsta amerikanska president och kommer att åtalas. Det borde vara allmän kännedom att detta pågår men av någon anledning är det inte det.

svd