2007-10-14

Våldet stoppas bara med andlig insikt

"Varför?" utropar SvD idag. Hela förstasidan på Söndagens tidning handlar om våldet. Det är bra. Synd bara att problemets kärna inte kommer fram. Våldet är en återspegling av att vi lever livet utan hänsyn till att det finns en mening bakom och att vi lever flera liv med ett högre syfte. Samhället är hårt, men det är inte vi människor. Vi är ömtåliga varelser och vi har en själ, något som jag tror vetenskapen snart kommer visa. Så länge man inte börjar tala om mening, väcker ungdomars intresse för detta och får dom att även börja se inåt kommer inget att hända. Det kan låta långsökt men alla som inte erkänner en högre mening är medskyldiga till våldet och att människor mår dåligt.

2007-10-12

Turkisk ilska avslöjande

I SvDs artikel "Turkiet rasar efter USA-beslut" ser man en man på bilden som uppenbarligen är väldigt arg. Det är inte lätt att som svenska veta vad som är vilket i denna sak, men är inte turkiets och turkarnas reaktion på detta en fingervisning om problemets grundorsak? Jag tror att ilska av detta slag beror på bristande självkänsla och att man känner sig förorättad av något slag. Precis som med m...krisen tror jag detta bottnar i manligt respektive kvinnligt. Det är där knuten ligger, och det är där vi i väst har vår utmaning. Vi måste stå upp för frihet och för insikten om att ett samhälle som inte är i balans, speciellt mellan manligt och kvinnligt, inte fungerar bra. Turkiet skulle tjäna på att våga sätta ljuset på sin egen historia och reda upp eventuella övergrepp som man begått. Nu gömmer man sig i en slags manlig stolthet. Det skulle för övrigt USA också tjäna på. Och säkert även vi. Låt både turkar, armenier och kurder få komma till tals, men acceptera inte ilska och hat inom ramen för EU. Detta måste turkarna komma underfund med annars kommer det inte att fungera.

2007-10-07

Forca il Papa

Inte för att jag är vän av religioner, tvärtom, men köpet av AC Ancona av Vatikanen är bra. Det behövs någon som motarbetar den negativa trenden inom fotbollen och sport i stort där medmänsklighet inte finns med. Alldeles för sällan ser man en vänskaplig hand mot en motspelare. Allt för ofta ser man hur spelare faller av lilla minsta knuff eller t o m spelar som teater för att vinna mark. Men det speglar väl tyvärr bara samhället.

2007-10-05

Med solen som källa

På dagens DN.se kan man läsa om en familj som installerat och fått bidrag för solvärme. Det är glädjande att läsa. Mer av sådant så vi kan slippa den klumpiga, farliga och säkerhetsmässigt idiotiska kärnkraften. Staten borde satsa mer på att fler går över på alternativa energikällor så snabbt som möjligt. Det kommer löna sig.