2008-11-04

Pentagon kan inte redogöra för 2,3 biljarder dollar.

Dagen innan 11 september 2001 berättade Donald Rumsfeld att Pentagon inte kunde redogöra för 2,3 biljarder dollar. Det glömdes snabbt bort tack vare 9/11. Kanske kan vara värt att minnas detta idag då valet avgörs för att förstå vad som ligger bakom USAs ekonomiska problem, förutom osäkra bolån. Kanske, eller troligen, är det mer pengar än så när vi idag räknar 2008. I vilket fall som helst är det helt enorma och ofattbara summor vi talar om som måste vara betungande även för en supermakt. Kanske inte så konstigt att så många går för att rösta. Det är verkligen dags för en förändring. Hoppas Obama kan genomföra en sådan, om han nu blir vald. Kan han det har han ju en hel del reformutrymme.

The War On Waste SvD