2008-10-09

Finanskris ett steg mot andlighet

Oron på finansmarknaden kan vara ett steg i rätt riktning. Människor kanske vaknar upp lite mer och inser att pengar inte är det värde som borde ligga i botten. Man kanske börjar fundera på vad meningen med livet är när ens kapital på börsen försvunnit. Pengar är viktigt men det måste utvecklas i samklang med vår andliga natur. Det är detta som problemen bottnar i. Vi måste hitta nya tjänster och produkter som hjälper oss att utvecklas, inte avvecklas. Det är framtidens ekonomi som är på g. Helt i linje med den nya trenden enligt Patricia Aburdene i Megatrends 2010.

No comments: