2007-10-12

Turkisk ilska avslöjande

I SvDs artikel "Turkiet rasar efter USA-beslut" ser man en man på bilden som uppenbarligen är väldigt arg. Det är inte lätt att som svenska veta vad som är vilket i denna sak, men är inte turkiets och turkarnas reaktion på detta en fingervisning om problemets grundorsak? Jag tror att ilska av detta slag beror på bristande självkänsla och att man känner sig förorättad av något slag. Precis som med m...krisen tror jag detta bottnar i manligt respektive kvinnligt. Det är där knuten ligger, och det är där vi i väst har vår utmaning. Vi måste stå upp för frihet och för insikten om att ett samhälle som inte är i balans, speciellt mellan manligt och kvinnligt, inte fungerar bra. Turkiet skulle tjäna på att våga sätta ljuset på sin egen historia och reda upp eventuella övergrepp som man begått. Nu gömmer man sig i en slags manlig stolthet. Det skulle för övrigt USA också tjäna på. Och säkert även vi. Låt både turkar, armenier och kurder få komma till tals, men acceptera inte ilska och hat inom ramen för EU. Detta måste turkarna komma underfund med annars kommer det inte att fungera.

No comments: