2007-07-12

En liten värld

Tänk att vi kan se på världen på så olika sätt. På den ena sidan har vi logiken, på den andra en blind tro. I SvD idag tar Morgan Johansson och Christer Sturmark från Humanisterna upp fanan och springer rätt mot alla vindar. Vi går sakta mot ett verkligt paradigmskifte där det kommer vara vetenskapligt belagt att det finns en högre intelligens bakom oss och universum. När så sker kommer många saker att ställas på ända, både för s k humanister (vem är inte det) och "religiösa" människor, och inte minst alla människor som inte lever här utan på en drömplanet.

Morgan Johansson och Christer Sturmark lever i en liten värld som består av här och nu. Deras synsätt baseras på gamla kunskaper som bevarar litenheten. Deras förnekande av en högre mening och att vi har en själ och allt det där bygger bara på ett subjektivt tyckande. Dom kan inte bevisa motsatsen. Öppnar man ögonen ser man att världen är så mycket större. Det gäller bara att förlita sig på logik och vetenskap.

Inom kvantfysiken talar man nu om 10 dimensioner istället för 4. Vad hindrar att dessa dimensioner är den själsliga verklighet som så många av oss vet är ett faktum? På The Princeton Engineering Anomalies Research (PEAR) har man bevisat att man kan påverka maskiner mer tankens kraft. Hur är det möjligt om det inte finns ytterligare dimensioner som både människan och maskin är en del av? Bruce Lipton Ph.D. visar på sambandet mellan tankens kraft och vår hälsa, mellan kvantfysik och biologi. Ian Stevenson M.D. har forskat kring tidigare liv och visar på intressanta fakta. Och så vidare.

Det finns så många indicier som om man lägger samman dom visar att något större ligger bakom vår enkla värld. Sammantaget tycker jag att fler borde ge logiken och vetenskapen en chans innan man dömer.

15 comments:

Scarface said...

Jag har aldrig sett så mycket koncentrerad bullshit på en enda sida.
Skämtar du?

HybridBreeder said...

"Vi går sakta mot ett paradigmskifte där det kommer vara vetenskapligt belagt att det finns en högre intelligens bakom oss och universum."

Vad baserar du detta på? Det kan omöjligen vara någon sorts seriös vetenskaplig litteratur i alla fall, möjligen pseudovetenskapligt dravel.

du pratar om någon sorts "själslig verklighet" som tydligen du och många andra VET är ett faktum.
Det är inget faktum, det är bara en uppfattning, en hägring av din tro.
och säg nu inte att det är jag som drar förhastade slutsatser, det lämnar jag till dig.

Det finns INGA INDICIER som tyder på en högre makt, så klart det finns hål som vetenskapen inte kan förklara... ÄN!

Bara för att vi inte vet eller förstår något behöver det inte vara heligt eller gudomligt, jag tycker att det är du som bör ge vetenskapen och logiken en chans innan du dömer, för du vet uppenbarligen inte vad du talar om.

Pål Bergström said...

Det är knappast bullshit eller något annat än vetenskap. Problemet är att ni förnekar en högre intelligens utan logik, bara så där rakt av utan belägg eller ens en antydan till att sätta er in i fakta. Ni lägger allt under er egen subjektiva åsikt. Snacka om pseudovetenskapligt. Att kalla den forskning som sker inom fysiken för pseudovetenskaplig är rätt orimligt.

Anonymous said...

Pål, det du gör i detta inlägg är att hänge dig åt science fiction. Verklig vetenskap är betydligt krassare än så.

Du hänvisar till en del forskning (som ännu befinner sig i sin linda och som inte har förstått mera än en bråkdel av ännu), och på något sätt får du det till att vara bevis, eller åtminstone indikationer på att det finns - ja vaddå???

Vad är det du syftar på? Gud? Vad är det för dig? Att verkligheten är fantastisk, behöver inte betyda att den övernaturlig eller oförklarlig. Blir du inte snarare nyfiken på att veta mera om all dessa dimensioner du talar om, snarare än att fylla dem med en massa fantasifoster (gudar tex) som den mänskliga kulturen kokat samman genom år av vidskepelse, okunskap och gissningslekar?

Tänk om gud finns, men går att förklara och fösrtå och därför måste ses som naturlig? Hur förhåller du dig till det. Eller är det en poäng att man inte kan försklara Gud och att han är övernaturlig? Vad är det för poäng med det? Är det den gamla vanla maschocistiska underdånighetsattiyden som kommer fram - jag förstår inte allt, jag är bara ett barn av gud, jag är liten i universum, jag har egentligen inte det slutgiltiga ansvaret, buhuuuu hu gud kom och ta mig hem...

Pål Bergström said...

RedA:

Jo jag drar subjektiva slutsatser, det är riktigt. Min poäng är dock att ett förnekande av en högre mening, bakomliggande energier, fler dimensioner, eller vad man nu vill kalla det, är det som verkligen kan klassas som science fiction. Precis, vetenskapen är krass men inte desto mindre det som vi borde förlita oss på. Det gör inte Humanisterna.

Vi drar alla slutsatser, men vi gör det baserade på fakta eller indicier av fakta. Att förneka en högre mening börjar röra sig utanför dessa gränser. Detta är min poäng. Om man sätter sig in i vetenskapliga rön på ett tvärvetenskapligt sätt så tycker åtminstone jag att man kan skönja ett mönster som pekar på det som jag hävdar har varit en vetskap sedan länge, nämligen att det finns en högre mening. Det ena är en tro, visst, det andra vetenskap. Dessa börjar nu tala samma språk (kors i taket, för vetenskapen vill säga). Jag tror det är många själar och änglar som ler i sin himmel åt en sådan artikel som den i SvD idag.

JemyM said...

Spendera du lite tid med din bibels historia istället Pål, den är så föråldrad att tillochmed barn ofta genomskådar den. Filosofin "gud" är noll värd när alla existerande instutioner bygger på lögner i politiska syften.

HybridBreeder said...

Pål:

Den dag då det finns riktiga vetenskapliga bevis för en högre makt/mening så välkomnar jag den, och alla seriösa vetenskapsmän också, men det finns inga bevis.

Indicierna som du pratar om är inget annat än kunskapshål, och bara för att vi inte kan förklara det hålet än så är det ingen indicie på någon sorts högre makt eller mening.

Vad vissa religiösa människor 8inte nödvändigtvis dig) har en uppfattning av vetenskapen precis som deras Bibel och tror att den är oföränderlig, men nej, så är inte fallet, vetenskapen ändras, sanningar ändras eller justeras då vi får reda på mer kunskap, och det är det som är så bra.

Kreationism och ID har inga vetenskapliga bevis som inte kan förklaras av riktig vetenskap, möjligen metafysiskt dravel utan bevis från första början.

Pål Bergström said...

hybridbreeder:

"Den dag då det finns riktiga vetenskapliga bevis för en högre makt/mening så välkomnar jag den, och alla seriösa vetenskapsmän också, men det finns inga bevis."

Det låter klokt. Men det finns dom som med gott belägg kan hävda att en sådan finns. Det gäller bara att lyfta sin logik. Det du säger ger hopp. Tyvärr kommer många att blåneka dessa bevis in i det sista.

"Indicierna som du pratar om är inget annat än kunskapshål, och bara för att vi inte kan förklara det hålet än så är det ingen indicie på någon sorts högre makt eller mening."

Det må vara indicier, men knappast kunskapshål. Då tror jag att du blundar för en del fakta men välkomnar annat. Det är för mig en subjektiv hållning som är precis motsatsen till vad sann vetenskap handlar om.

Metafysik är precis vad det låter som. Fysik. Men det är inte mer dravel än annat. Det är en term för något som går utöver vår verklighet. Jag tror att det snart kommer vara synonymt med nya rön inom fysiken och då kanske det får en annan innebörd.

Pål Bergström said...

jemym:

Bibeln har delar med intressant symbolik, men hör knappast framtiden till. Den är som sagt rätt gammal. Den är, precis som alla andra s k religiösa skrifter, skriven av människan med allt vad det innebär. När vetenskapen mer definitivt kan visa på en högre intelligens bakom skapelsen kommer många religiösa strukturer känna marken gunga under deras fötter.

Pål Bergström said...

scarface:

"Jag har aldrig sett så mycket koncentrerad bullshit på en enda sida.
Skämtar du?"

Visst. Vilket var roligast? Skämt åsido, att döma av din reaktion har du bestämd dig för att själen inte finns. Ska jag då tycka det är ett skämt?

Anonymous said...

Det du verkar göra, Pål, är att spekulera ganska vidlyftigt. Inget fel i det, tvärtom, det behövs. Jag gillar för övrigt science fiction.

Fast om du verkligen vill utmana välunderbyggda vetenskapliga förklaringsmodeller måste du ha något att komma med som är minst lika välunderbyggt. Annars blir det ju inte annat än vilda hypoteser (som sagt, de kan vara nyttiga).

Jag menar allså att med ledning av det jag läst, sett och hört om id och kreationism, så blir jag inte särskilt övertygad. Det verkar inte ens kunna kallas hypoteser utan snarare önsketänkande.

Det du skriver om kvantfysik vågar jag ännu inte ha en lekmannauppfattning om. Kvantfysiken verkar mycket komplicerad även för de som verkligen jobbar inom området, och det verkar definitivt vara för tidigt att dra några långtgående slutsatser.
Tror mig dock ha förstått att man inte anser att de viktigaste antagandena i den klassiska fysiken skulle behöva förkastas pga de kvantfysiska upptäckterna?

Vetenskap är nog lite långsamt för vårt hetsiga nyhetstörstande tidevarv. Sannolikt kommer varken du eller jag, eller våra närmsta arvingar några generationer framåt, attfå uppleva hur vetenskapen gör det där riktiga leepet framåt som kan lyfta oss över den nivå vi befinner oss på nu. Detta kan ju kännas deprimerande, men jag går inte och blir religiös för det. Det finns mycket annat att glädjas åt.

Pål Bergström said...

RedA:

"Vetenskap är nog lite långsamt för vårt hetsiga nyhetstörstande tidevarv. Sannolikt kommer varken du eller jag, eller våra närmsta arvingar några generationer framåt, attfå uppleva hur vetenskapen gör det där riktiga leepet framåt som kan lyfta oss över den nivå vi befinner oss på nu. Detta kan ju kännas deprimerande, men jag går inte och blir religiös för det. Det finns mycket annat att glädjas åt."

Religiös behöver du inte bli. Glad låter bättre.

Jag vill hävda att om man på ett öppet sätt sätter sig in i olika källor så får man en slags trendanalys som pekar mot att vi är ganska nära ett "leep". Jag talar då om rena vetenskapliga källor men också om sådana som inte är vetenskapliga (på en lägre nivå).

Om du sätter idéer inom fysiken, som att det finns 10 dimensioner istället för 4, vid sidan om dom som säger sig ha gått tillbaka till tidigare liv (som det här programmet på TV) så menar jag att det någonstans måste ringa en liten klocka. Speciellt när man kan göra så exakta beskrivningar av sina tidigare liv. Att man bara avfärdar det som nonsen utan att sätta sig in i sakfrågan det är verkligen märkligt. Det finns många sådana här exempel, och mängden i sig borde vara en klocka det med.

För mig är det ingen tvekan om att vi har en själ och att kroppen bara är ett skal. Vi har en högre energi som styr våra liv. Det förklarar varför vi i princip har samma mängd uppsättning av gener som i bananflugan men ändå är så mycket mer (eller hur :-) ). Vad jag vill ha sagt är att det finns saker som den traditionella vetenskapen inte kan mäta än men som de facto inte innebär att dom är falska. Att vara öppen och objektiv är en viktig egenskap för att vetenskapen ska vara ren. Många är tyvärr inte det.

JemyM said...

Pål Bergström:
Det största problemet med "högre intelligens bakom skapelsen" är att det är en mycket gammal hypotes. Vad vetenskapen hittils visat är att vi aldrig kan förutse vad den kommer att finna vilket gör att alla äldre hypoteser tappar värde. Jämför t.ex. med att vi hittade virus där vi hade förväntat oss demoner. Mycket riktigt bygger de religiösa instutionerna på gamla böcker som inte lär oss om världen idag, svaret på framtiden finns därför inte i att vänta på "bevis" för gårdagens filosofier utan söka efter sådant vi aldrig tänkt på förrut.

Pål Bergström said...

jemym:

För att det är gammalt behöver det inte vara fel. Det finns andra sätt att uppleva verkligheten. Vi är många, väldigt många, som av goda anledningar tror på en högre intelligens och som vet vad som väntar runt hörnet, även för vetenskapen.

Jag menar att man inom vetenskapen sakta börjar komma fram till att det rimligen ligger en "högre" intelligens över oss som styr det komplexa samspel som sker mellan universums alla delar. Det börjar så sakta att framstå som ologiskt att tänka något annat. Många kommer då säga "vad var det vi sa". Men som sagt, det kommer knappast vara religiösa personer som säger detta. Möjligen att det absolut finns en högre makt, men i övrigt kommer dom stå lika frågande.

JemyM said...

Alltså, den ursprungliga hypotesen "gud" är fel eftersom vi vet hur de naturfenomen som blev förklarade genom "gudar" är idag förklarade. Den monoteistiska guden är en metamorfos från den äldre hypotesen, frigjord från vad hypotesen ursprungligen ville förklara. Det finns idag ingen vetenskap som ser en högre intelligens i naturen, vet inte var du fått för dig det. Tvärtom förklaras idag mönstertänkande som ett kognitivt spöke. Det finns ingen ordning i naturen, det är bara i människors hjärnor som vi kan se mönster och inga naturlagar existerar utöver överenskommelse bland människor.